Tuesday, July 16, 2013

Binary 1010 AniversaryIt's been 1010 days since our wedding day on 10/10/10.  The below binary code is a special message (in English) to my husband.  It'll take a few long minutes to decipher.

Happy Anniversary, Ba Vịt.  I love you more than ever.

01010100011011110010000001110100011010000
11001010010000001101101011000010110111000
10000001110111011010000110111100100000011
10011011101000111010101100011011010110010
00000111011101101001011101000110100000100
00001101101011001010010000001110100011010
00011100100110111101110101011001110110100
00010000001110100011010000110010100100000
01101000011010010110011101101000011100110
01000000010011000100000011011000110111101
11011101110011001000000010100001110011011
10101011000110110101101100101011100100010
00010010000100101001001000000110011001101
11101110010001000000111010001101000011001
01001000000110110001100001011100110111010
00010000000110001001100000011000100110000
00100000011001000110000101111001011100110
01011100010000000100000010101110110100001
10111100100000011011010110000101100100011
00101001000000110010101110110011001010111
00100111100100100000011011110111001001100
10001100101011000010110110000100000011100
11011001010110010101101101001000000110110
00110100101101011011001010010000001100011
01101000011010010110110001100100100100100
11100110010000001110000011011000110000101
11100100101110001000000010000001010111011
01000011011110010000001101101011000010110
01000110010100100000011001010111011001100
10101110010011110010010000001101100011010
01011101000111010001101100011001010010000
00110000101100011011010000110100101100101
01110110011001010110110101100101011011100
11101000010000001110011011001010110010101
10110100100000011011000110100101101011011
00101001000000110000100100000011001100110
01010110000101110100001011100010000000100
00001010111011010000110111100100000011000
10011100100110111101110101011001110110100
00111010000100000011100110111010101101110
01110011011010000110100101101110011001010
01000000110100101101110011101000110111100
10000001101101011110010010000001101111011
10110011001010111001001100011011000010111
00110111010000100000011001000110000101111
00101110011001011100010000000100000010011
00011000010111001101110100001000000110001
00111100100100000011011100110111101110100
00100000011011000110010101100001011100110
11101000010110000100000011101110110100001
10111100100000011001110110000101110110011
00101001000000110110101100101001000000101
01010111100101100101011011100010000001010
11001111001001011100010000000100000010101
00011010000110000101101110011010110010000
00111100101101111011101010010000000101110
00100000001000000100100100100000011101110
11010010110110001101100001000000110000101
10110001110111011000010111100101110011001
00000011011000110111101110110011001010010
000001111001011011110111010100101110

Labels: ,

Sunday, March 25, 2012

Dedication video to our little bé mèo

Photos from this video were taken during her first three weeks of age.  We used Picasa 3 to create this simple slideshow, then uploaded to YouTube along with one of our favorite Hawaiian musicians, IZ.  The lovely sound of the ukelele cradles Evie to sleep most nights.  One day, our little family will explore one of the islands of Hawaii, one day...

Labels: ,

Saturday, March 24, 2012

Evie's Fourth Week - Mừng con đầy tháng

Mới đây con đã được 1 tháng rồi! Gia đình nhỏ cúng đầy tháng cho Evie.  Con gái bé nhỏ mau ăn chóng lớn, học giỏi, sống vui, khoẻ cùng gia đình.  Ba Vịt và Mẹ Trynn cũng tạ ơn trời đất phụ hộ độ trì ban cho đứa con đầu lòng dễ thương mạnh khỏe!

Evie xin cám ơn bà nội đã nấu xôi chè cúng đầy tháng cho con!  Mai này khi con đi học làm bài giỏi là nhớ đến nồi chè, xôi xanh, bún bò quế bà làm mừng con đầy tháng.  Con thật là hạnh phúc.  Evie xin cám ơn bạn nhỏ đến chơi với con và quà tặng dì bác cho.

Click HERE for more one-month milestone photos.

Wednesday, March 14, 2012

Evie's Third Week

Mau quá, thế là đã được ba (3) tuần từ ngày con chào đời.  Bây giời con thức nhiều hơn, có vẻ con muốn hóng chuyện với mọi người nhiềi hơn.  Con mau ăn chóng lớn để đi câu cá, cắm trại với ba mẹ.

Click on thumbnails to see larger picture.  Click HERE to see more!

Tuesday, March 13, 2012

Bé Mèo's Second Week

Bé Mèo về nhà ngủ trên giường với ba má.  Băn đêm con rung cuốn rốn rồi.  Băn ngày con làm nhiều loại mặt cho ba má coi cho vui.

Click on thumbnail to view larger pictures.  Click HERE for more photos.

Saturday, March 03, 2012

Bé Mèo's First Week

Hình của con trong tuần đầu tiên.  Con đang ngủ ngon trên giường ba má.  Bé Mèo ngủ là nhất, bú sữa là nhì, xì xì và ị ị trong tả là thứ ba.  Trách nhiệm công việc của con đó.  Có lần con cọc hét lên cho ba má vui, hihi.

Đây là hình bé mèo trong tuần một đó mọi người ơi!

Click HERE to see larger pictures.

Saturday, February 25, 2012

Hello World. Introducing...Lê Đoàn Uyên-Vy

Chào Mừng bé Uyên-Vy!

We welcome Uyên-Vy (aka Evie) to our world on February 23, 2012 at 12:25 p.m. She was 6 pounds 15.1 ounces, 20 inches long.  Uyên-Vy was in Special Care Nursery for seven days for observation after a 17-hr non-medicated natural labor.  Bé Vy and momma Trynn are doing well.  Both are spending time to recover.  February 23rd, 2012 marked a milestone day of both Trynn and papa Vịt lives.  It's the day we become parents.

With love,

-Papa Vịt-